6 4

Aktuelni prilozi

   

                                    

                                                                      AKTUELNE VESTI

objavljene u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan  6. avgust 2010. godine

 

·         SAOPŠTENJE POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE POVODOM SVE VEĆEG INTERESOVANJA ZA UVOĐENJE CRNOGORSKOG JEZIKA U OBRAZOVNO - VASPITNI PROCES

Povodom sve većeg interesovanja za uvođenje crnogorskog jezika u obrazovno - vaspitni proces, Pokrajinski sekretarihat za obrazovanje obaveštava javnost da se, u skladu sa Zakonom o ratifikaciji evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 18/2005 - prim.red.) čiji smo potpisnici, nastava se može realizovati samo na jeziku koji je standardizovan i priznat. Ukoliko postoje standardi za jezik, pristupa se izradi nastavnog programa za nastavni predmet (Crnogorski jezik, kao osnovni predmet i Crnogorski jezik sa elementima nacionalne kulture, kao izborni nastavni predmet).

Na teritoriji APVojvodine nastavni program za jezik nacionalne manjine izrađuju Odbori za obrazovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina čije je sedište na teritoriji APV, uz pomoć i podršku Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Na predlog nastavnog programa daje saglasnost Nacionalno prosvetni savet i on se objavljuje u „Prosvetnom glasniku" (član 14. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, "Sl. glasnik RS" br. 72/2009)

Kako bi se mogli angažovati nastavnici za realizaciju ovog programa, Ministarstvo prosvete Republike Srbije treba da donese dopunu pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika osnovih i srednjih škola, kojim se propisuje vrsta stručne spreme za nastavnike koji mogu da realizuju ovu nastavu. Nakon toga pristupa se izradi udžbenika/udžbeničkih kompleta za realizaciju nastavnog programa (u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima („Sl.glasnik RS", br.72/2009).

Da bi se nastava realizovala na jednom od jezika nacionalne manjine, neophodno je obezbediti i nastavni kadar za realizaciju svih ostalih nastavnih predmeta i imati najmanje 15 prijavljenih učenika, kako bi se moglo formirati odeljenje (za otvaranje novog odeljenja u osnovnoj školi potrebna je saglasnost Ministarstva prosvete - nadležne Školske uprave, jer je finansiranje u nadležnosti Ministarstva prosvete, a za otvaranje odeljenja u srednjoj školi potrebno je Odlukom o mreži srednjih škola predvideti odeljenje).

Ukoliko se želi uvesti samo nastava iz izbornog predmeta Maternji (crnogorski) jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovim školama, predlažemo da se predstavnici Nacionalnog saveta obrate odgovarajućoj osnovnoj školi kako bi se direktor škole upoznao sa potrebom izučavanja ovog nastavnog predmeta i kako bi sproveo anketu među učenicima/roditeljima kako bi se oni opredelili za ovaj predmet.

Prema podacima Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, u ustanovama pripremno predškolskog vaspitanja i obrazovanja od ukupno 230.600 dece, Crnogoraca ima 375 ili 0,16%. U ustanovama osnovnog obrazovanja i vaspitanja od ukupno 158.036 učenika, Crnogoraca ima 2.452 ili 1,55% a od ukupno 73.226 učenika u ustanovama srednjeg obrazovanja i vaspitanja, Crnogoraca ima 1.398 ili 1,91%.

 

·         SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA POVODOM ISTUPANJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA

  Visoki savet sudstva je u toku 2009. godine sproveo opšti izbor sudija u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o sudijama, a nakon odluke Ustavnog suda (IUz-43/09 od 9. jula 2009. godine) kojom nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti odredaba čl.99 st.1, čl.100 i čl. 101 st.1 Zakona o sudijama sa Ustavom Republike Srbije i sa potvrđenim međunarodnim ugovorima. U toj Odluci se navodi da novi Ustav daje osnova za zaključak da je prekinuta stalnost sudijske dužnosti garantovana prethodnim Ustavom iz 1990. godine, odnosno da svim sudijama koje ne budu izabrane od strane Visokog saveta sudstva na stalnu sudijsku funkciju, prestaje sudijska dužnost po sili zakona. Zaštitnik građana mora imati u vidu da sudijska funkcija nije pravo građana, već javna funkcija koja se stiče pod određenim uslovima.

Zakon nije nalagao Visokom savetu sudstva sprovođenje kontradiktornog postupka. Odredbe čl. 62.-68. Zakona o sudijama koje se odnose na razrešenje sudija primenjuju se tek od 1. januara 2010. godine. Dakle, nije se radilo o postupku reizbora, odnosno razrešenja sudija, već o postupku opšteg izbora sudija.

Zaštitnik građana je imao mogućnost da u postupku predlaganja seta pravosudnih zakona, njihovog donošenja i proglašenja ukaže na njihove nedostatke i na posledice koje mogu proisteći u postupku opšteg izbora sudija, kao što su nepostojanje drugostepenog postupka i prava na žalbu neizabranih sudija Ustavnom sudu, koje nedostatke je Ustavni sud otklonio naknadno na sednici održanoj 25. marta 2010. godine zauzimanjem pravnih stavova: da sudije koje nisu izabrane na stalnu sudijsku funkciju imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu i da neizabranim sudijama sudijska dužnost prestaje danom stupanja na funkciju novoizabranih sudija, na osnovu pojedinačne, obrazložene odluke Visokog saveta sudstva koja, između ostalog, mora da sadrži individualizovane razloge zbog kojih određeno lice nije izabrano. Ustavni sud je 28. maja 2010. godine, u skladu sa navedenim pravnim stavovima, doneo odluku o usvajanju žalbe jednog neizabranog sudije.

Zaštitniku građana je poznato da se žalbe neizabranih sudija nalaze u Ustavnom sudu još od početka godine, a da je Visoki savet sudstva, postupajući po pravnim stavovima Ustavnog suda, do sada neizabranim sudijama i Ustavnom sudu dostavio oko 120 pojedinačnih odluka sa individualizovanim obrazloženjima. U tom smislu, reakcija Zaštitnika građana je zakasnela, suvišna i nepotrebna.

Ukazujemo da su izborni članovi prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda sudija izabrani na demokratski način od strane struke u postupku kandidovanja u kom su učestvovale i izabrane i neizabrane sudije. Zakonom o Visokom savetu sudstva su predviđeni uslovi za prestanak funckcije izbornih članova prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Tu odredbu Zakona poštuje Visoki savet sudstva, pa je u toku postupak uređenja rada i imenovanja Izborne komisije Visokog saveta sudstva koja će sprovesti postupak predlaganja kandidata za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Ovaj postupak sprovešće se u skladu sa utvrđenim Planom aktivnosti Visokog savet sudstva.

Članovi Visokog saveta sudstva nisu birali sudije po ličnom ukusu niti su to činili zato što je to bio njihov hir, već su sprovodili Nacionalnu strategiju za reformu pravosuđa i isključivo primenjivali zakone i Odluku o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova, koja je objavljena i na čije nedostatke je Zaštitnik građana mogao da ukaže ranije.

Nisu tačni navodi Zaštitnika građana da Visoki savet sudstva nije vodio računa o zastupljenosti nacionalnih manjina u mešovitim sredinama. Naprotiv, s ponosom ističemo da smo poštovali nacionalni sastav stanovništva i postupali u skladu sa čl.46. st.2. Zakona o sudijama, ali se i u tom slučaju vodilo računa o kriterijumima za izbor sudija i predsednika sudova. Ovo je prvi put da se ovakva primedba ističe. Zaštitnik građana je podatak o zastupljenosti nacionalnih manjina mogao da traži od Visokog saveta sudstva i tada bi raspolagao pravim podacima.

Napominjemo da je sudska vlast jedna od grana vlasti i da je u nadležnosti Visokog saveta sudstva izbor na stalnu sudijsku funkciju i razrešenje sudija, a da su se eventualni nedostaci koje pominje Zaštitnik građana mogli otkloniti kroz izmenu zakona, što sigurno i on sam zna, ali ima svoje motive kada to ne spominje, nego u propuste Visokog saveta sudstva stavlja nešto što je propustio zakonodavac.

Članovi Visokog saveta sudstva ne moraju da vode računa o pojedinačnim mišljenjima predstavnika izvršne ili zakonodavne vlasti niti o mišljenjima pojedinih stranaka, niti da sprovode njihovu politiku i da se udvaraju eventualnoj budućoj vladajućoj strukturi. Za svoj rad članovi Visokog saveta sudstva odgovaraju na osnovu zakona i nisu izuzeti ni od kakve odgovornosti.

Takođe, Visoki savet sudstva predlaže da se Zaštitnik građana zauzme u svom istupanju i zatraži od Ustavnog suda da poštuje suđenje u razumnom roku i donese odluku o inicijativi za ocenu ustavnosti odredbe čl.56. Zakona o Visokom savetu sudstva koja se tiče nastavka sudijske funkcije izbornih članova prvog sastava Saveta.

 

 

 

                                                                                                 

                                                                 AKTUELNI ROKOVI      

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. avgust  2010. godine

 

 

·         DO KRAJA MESECA PROGRAM ZA AUTOMATSKO VOĐENJE PREDMETA BIĆE UVEDEN U SVIH 60 OSNOVNIH I VIŠIH SUDOVA U SRBIJI, A U 2012. GODINI I U 102 SUDSKE JEDINICE

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije, Dejan Pašić, najavio je da će ovog meseca biti završeno uvođenje Programa za automatsko vođenje predmeta u svih 60 osnovnih i viših sudova u Srbiji, a u 2012. godini i u 102 sudske jedinice.

Pašić je na konferenciji za novinare, održanoj u Višem sudu u Nišu, istakao da će uvođenje tog programa omogućiti efikasniji, jednostavniji, transparentniji i standardizovan rad sudova.

On je podsetio na to da je taj program do sada uveden u 48 osnovnih i viših sudova, kao i u svim privrednim sudovima, i izrazio očekivanje da će svi sudovi u 2012. godini biti u jednoj mreži i u jednom programu.

Prema njegovim rečima, privredni sudovi su za prvih šest meseci primene programa poboljšali efikasnost u odnosu na isti period prošle godine, tako da je u prvostepenim sudovima sa 24 sudije manje rešeno 30 odsto više predmeta.

"Privredni apelacioni sud je za prvih šest meseci sa devet sudija manje u poređenju sa istim periodom prošle godine rešio 19 odsto više predmeta", rekao je Pašić i dodao da je smanjen i broj predmeta starijih od dve godine za 36 odsto i starijih od pet godina za 51 odsto.

Pomoćnik ministra je ukazao na to da će ovaj program omogućiti i veću transparentnost rada sudova, tako da će stranke putem interneta moći da imaju uvid u sve predmete.

 

·         OD 7. AVGUSTA NIŽE EKOLOŠKE TAKSE NA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE UREĐAJE

  Državni sekretar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Bojan Đurić najavio je da će nova uredba kojom će biti smanjene ekološke takse na pojedine vrste električnih i elektronskih uređaja početi da se primenjuje u subotu, 7. avgusta.

Đurić je u izjavi agenciji Beta rekao da su novom uredbom uvedene fiksne ekološke takse za pojedine proizvode umesto naplate po kilogramu.

On je naveo da će ekološka taksa za veš mašine biti 1.000 dinara umesto dosadašnjih 1.800 dinara, za kombinaciju frižidera i zamrzivača taksa će biti 1.400 dinara, a za zamrzivače 1.200 dinara.

"Prethodnim rešenjem naplate takse po kilogramu proizvoda dolazilo je do nelogičnosti, kao na primer da taksa za veš mašinu uvezenu sa Dalekog istoka, tešku oko 50 kilograma, bude niža nego za kvalitetnu mašinu za veš tešku 70 kilograma, iza koje ostaje veoma kvalitetan materijal za reciklažu", naglasio je Đurić.

Državni sekretar je istakao da je za male kućne aparate zadržana taksa od 60 dinara po kilogramu i dodao da, na primer, ekološka taksa na fen za kosu iznosi približno 25 dinara.

"Novom uredbom rok za uplatu takse u Fond za zaštitu životne sredine povećan je sa 15 na 45 dana, tako da će se ekološka taksa za, na primer, prva tri meseca 2011. godine plaćati do 15. maja", saopštio je Đurić.

Takođe, on je naveo da je to kompromisno rešenje rezultat pregovora sa članovima Privredne komore Srbije, koji su najveći obveznici u plaćanju ekološke takse.

Naplata ekološke takse u Srbiji na električne i elektronske uređaje, baterije, akumulatore, otpadna ulja i proizvode sa azbestom počela je 1. aprila ove godine.

Na ekološku taksu ne plaća se porez na dodatu vrednost (PDV), a preduzeća koja budu izvozila robu dobiće povraćaj novca koji je naplaćen za taksu.

 

 

 

            

AKTUELNI STRUČNI KOMENTARI I PRIMENA PROPISA U PRAKSI objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. avgusta   2010. godine

 

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: KOMENTAR NOVOG POSLOVNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 52/2010

05/08/2010

05/08/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: POLISA OSIGURANJA I UGOVOR O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI IZ DELATNOSTI TURISTIČKIH AGENCIJA: • Najavljena izrada modela polise osiguranja do sredine avgusta 2010. godine •

05/08/2010

05/08/2010

Stručni komentari - e-Press

-

Stručni komentar - e-Press: REVALORIZACIJA RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA: • Revalorizacija se vrši na dan 30.6.2010. godine •

05/08/2010

05/08/2010

 

 

                

                                          OSTALE VESTI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. avgust 2010. godine

 

·         MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE SUBVENCIONIŠE PROIZVODNJU MLEKA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da i ove godine proizvodnju mleka subvencioniše na osnovu niza uredbi - o genetskom unapređenju stočarstva, o premiji za mleko, investicijama za proizvodnju mleka i mesa, kao i uredbama za stočarstvo, voće i povrće.

U saopštenju se navodi da Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva u 2010. godini ima za cilj povećanje kvaliteta genetskog potencijala u stočarstvu i unapređenje rasnog sastava stoke.

Podsticajna sredstva utvrđuju se po grlu, po vrstama stoke, u iznosu od 12.500 dinara za kvalitetne krave i 3.000 dinara za kvalitetne ovce i krmače.

Prema Uredbi o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2010. godinu, pravo na korišćenje premije ima pravno lice kod koga je utvrđen udeo državnog kapitala od najmanje 90 odsto i fizičko lice, nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava.

Korisnik premije ostvaruje pravo na premiju ako je predao najmanje 4.000 litara, ali ne više od tri miliona litara mleka po kvartalu.

Pravo na korišćenje sredstava u okviru Uredbe za investicije za proizvodnju mleka i mesa imaju fizička lica, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, za izgradnju objekata za držanje mlečnih krava, uz uslov da u trenutku realizacije investicije, a pre isplate sredstava, kapacitet objekta, odnosno objekata za čuvanje mlečnih krava, bude minimalno 20 i maksimalno 100 krava.

Podsticajna sredstva za namene iz ove uredbe utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50 odsto vrednosti ukupne prihvatljive investicije, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos sredstava za izgradnju ili rekonstrukciju objekata je sedam miliona dinara, a za opremu i mehanizaciju od dva do četiri miliona dinara.

Uredbom za stočarstvo omogućena je nabavka kvalitetnog priplodnog materijala u iznosu do milion dinara, što znači da od kupljenih 10 krava resorno ministarstvo plaća tri ili četiri.

Uredba za voće i povrće, stočarstvo, ratarstvo i mehanizaciju omogućava investicije u nabavku opreme za proizvodnju povrća, žitarica i industrijskog bilja, investicije u nabavku kvalitetnog priplodnog materijala i nabavku nove mehanizacije, i predviđa povraćaj 30 odsto vrednosti investicije bez poreza na dodatu vrednost.

Taj procenat je 40 odsto ukoliko su nosioci poljoprivrednog gazdinstva lica mlađa od 40 godina ili žene, ili imaju prebivalište u marginalnom području, kao i za poljoprivredna gazdinstva na području Kosmeta, dodaje se u saopštenju.

 

·         POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO SA 41 MILION DINARA FINANSIRAĆE 62 PROJEKTA I PROGRAMA KOJI SE TIČU UNAPREĐENJA ŠUMARSTVA I LOVSTVA - "Vlasnici registrovanog poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini stariji od 65 godina imaju priliku da se do 15. oktobra ove godine prijave na ovaj konkurs

  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa 41 milion dinara finansiraće 62 projekta i programa koji se tiču unapređenja šumarstva i lovstva u našoj pokrajini.

Zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Janoš Dobai, naglasio je da će u oblasti šumarstva biti finasirani projekti koji se odnose na proširenu reprodukciju šuma i podizanje novih šuma. "Prvi put obezbeđena su i sredstva za unapređenje lovstva i to putem izgradnje i rekonstrukcije lovno-tehničkih objekata (lovačkih domova i objekata za uzgoj divljači - prihvatilišta, pojilišta, hranilišta). Takođe, sa osam miliona dinara finansirani su i projekti za unapređenje semenske i rasadničke proizvodnje i poboljšanja kvaliteta semena i sadnog materijala autohtonih vrsta drveća".

Dobai je naglasio da je za unapređenje lovstva i šumarstvo po konkursu predviđeno ukupno 54 miliona dinara, ali da nije bilo dovoljno projekta koji su ispunjavali konkursne uslove, te će preostala sredstva za istu namenu biti raspoređena nakon rebalansa budžeta.

Janoš Dobai je takođe rekao da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo pre nekoliko dana raspisao konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup.

"Vlasnici registrovanog poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini stariji od 65 godina imaju priliku da se do 15. oktobra ove godine prijave na ovaj konkurs i dobiju podsticajna sredstva za izdavanje obradivog zemljišta u zakup u iznosu od 6 do 10 hiljada dinara po hektaru. Iz budžeta će u te namene biti izdvojeno oko 51,5 miliona dinara, a pravo na dobijanje podsticajnih sredstava imaju gazdinstva koja u zakup izdaju od 0,5 do 10 hektara obradivog zemljišta na najmanje pet godina. Pravo zakupa imaju samo registrovana poljoprivredna gazdinstva", naglasio je Dobai.

 

·         PRODATO 224.278 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija šestomesečnih državnih hartija od vrednosti održana 5. avgusta 2010. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 5. avgusta 2010. godine, prodato je 224.278 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.242.780.000,00 dinara, što predstavlja 56,07 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po kamatnoj stopi od 11,70 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 03. februara 2011. godine.

Naredna aukcija šestomesečnih državnih zapisa planirana je za 19. avgust 2010. godine.

 

·         REFERENTNA KAMATNA STOPA POVEĆANA NA 8,5 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici razmatrao aktuelna ekonomska kretanja i odlučio da referentnu kamatnu stopu poveća za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 8,5 odsto.

Povećavajući stepen restriktivnosti monetarne politike, Izvršni odbor je imao u vidu da su neki od rizika vezanih za uticaj lošije poljoprivredne sezone na rast cena hrane na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i rast premije rizika na uvozne cene, koje smo naznačili u majskom Izveštaju o inflaciji, u međuvremenu realizovani. Ocenjeno je da će međugodišnja inflacija u julu biti oko 5%, što je iznad naših očekivanja iz majskog Izveštaja o inflaciji.

Pad cena poljoprivrednih proizvoda u junu i julu bio je znatno manji nego što je sezonski uobičajeno. Pored toga, treba očekivati će da rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda (pre svega pšenice i kukuruza) vršiti pritisak na cene mnogih industrijsko-prehrambenih proizvoda.

Rast premije rizika, izazvan krizom javnog duga u nekim članicama evrozone, uticao je na dalje slabljenje dinara i pored povoljnih makroekonomskih pokazatelja o ostvarenom i očekivanom rastu i platnobilansnom deficitu. Slabljenje dinara za posledicu ima povećanje uvoznih cena, koje je do sada imalo skroman uticaj na inflaciju zbog niske agregatne tražnje.

Agregatna tražnja i dalje deluje dezinflatorno. Međutim, dinamika ekonomskog oporavka ukazuje da će ovaj dezinflatorni uticaj verovatno da slabi, posebno imajući u vidu najavljeno, za april naredne godine,  odmrzavanje zarada u javnom sektoru i penzija.

Uzimajući sve prethodno u obzir, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je procenio da je povećanje referentne kamatne stope za 0,5 procentnih poena potrebno kako bi se ostvarili srednjoročni ciljevi u pogledu inflacije (4,5±1,5% za kraj 2011. i 4±1,5% za kraj 2012. godine).

Naredna sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije održaće se 19. avgusta.

·         POTPISAN UGOVOR ZA REALIZACIJU PROJEKTA "ATLAS REKE SAVE ZA NAUTIČKI TURIZAM"

U Privrednoj komori Beograda u okviru saradnje Privrednih komora u slivu reke Save iz Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije - "Ekonomska regija u slivu reke Save" (ERUSRS), potpisan ugovor o početku zajedničkog projekta "Atlas reke Save za nautički turizam i investicije".

Projekat se zasniva na istraživanju i proveri stanja objekata i osoblja na lokacijama duž reke Save na kojima se mogu pružati usluge nautičarima, a realizovaće se kroz konkretan uvid u uslove plovidbe malih plovnih objekata (čamaca i jahti), u stanje objekata za privez i prihvat plovila i sl. Poseban predmet istraživanja je lociranje ovih objekata u GSP koordinatnom sistemu u odnosu na tok reke Save i utvrđivanje uslova na lokacijama.

Za potrebe izrade Atlasa biće korišćene kartografske podloge reke Save koje obezbeđuje Savska komisija, kao jedan od partnera u Projektu. Projekat ima za cilj unapređenje nautičkog turizma na reci Savi, razvoj više selektivnih oblika turizma (lovni, ribolobni, ronilački, ekološki, foto-safari, ruralni i sl.), kao i olakšavanje komunikacije i privređivanja svim privrednim subjektima koji posluju duž reke Save.

Ovaj aspekt unapređenja privrednog potencijala područja sliva reke Save otvoriće značajan prostor razvoju jer će se ovo područje direktno povezati vodenim putevima preko Dunava na jug ka Crnom moru i ka severu Evrope.

Privredni značaj ovog Projekta ogleda se i u činjenici da je njime obuhvaćeno područje sa 6,8 miliona stanovnika i preko 140 hiljada preduzeća, od čega na:

- slovenačko područje otpada milion stanovnika i 36 hiljada preduzeća,

- hrvatsko područje 1,6 miliona stanovnika i 32 hiljade preduzeća,

- područje Bosne i Hercegovine 1,4 miliona stanovnika i 12 hiljada preduzeća i

- područje Srbije 2,8 miliona stanovnika i 60 hiljada preduzeća.

Inače, Protokol o regionalnoj saradnji članica Projekta ERUSRS potpisalo je 2007.godine 17 Privrednih komora. Njime su postavljeni ciljevi razvoja ekonomskih odnosa, infrastrukture, zaštite životne sredine, razvoja turizma i povezivanja nauke i prakse, sa krajnjim efektima jačanja prekogranične saradnje, održivog razvoja i brže integracije u evropske tokove. Reka Sava, koja spaja svim svojim potencijalima, predstavljaće okosnicu saradnje u dostizanju ovih ciljeva.

 

                      

                     

AKTUELNA MIŠLJENJA, UPUTSTVA I OBJAŠNJENJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 6. avgusta  2010. godine

 

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN NABAVKE DOBARA RADI ULAGANJA U DRUGO PRAVNO LICE NA OSNOVU UGOVORA O PRIVATIZACIJI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

05/08/2010

05/08/2010

Službeno mišljenje

RS

Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PRAVNOG LICA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE - OBVEZNIKA PDV ZA PROMET DOBARA UNET KAO ULOG U PROCESU PRIVATIZACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

05/08/2010

05/08/2010

 

                           

                                    AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

objavljena u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan  6. avgusta  2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: DOKAZNA SNAGA ZAPISNIKA O PRIJEMU ROBE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 262 i 454

05/08/2010

05/08/2010

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: JEDNOSTRANI PREDLOG PORAVNANJA - Zakon o parničnom postupku: član 372

05/08/2010

05/08/2010

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: PRAVO IZBORA KOD ALTERNATIVNOG OVLAŠĆENJA - Zakon o parničnom postupku: član 332

05/08/2010

05/08/2010

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: PREKID PARNIČNOG POSTUPKA ZBOG BRISANJA STRANKE IZ REGISTRA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE - Zakon o parničnom postupku: član 214 tačka 4)

05/08/2010

05/08/2010

Sudska praksa

RS

Privredni apelacioni sud: UTICAJ OPRAVDANOSTI RAZLOGA IZOSTANKA TUŽENOG NA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: član 476

05/08/2010

05/08/2010

 

 

                                                                    

                                                       AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI

objavljeni u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan  6. avgusta  2010. godine

Lista poslednje ažuriranih dokumenata - odabrani dokumenti

Tip

Nivo

Dokument

Uneto u bazu

Preuzeto

Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor

-

Pitanje i odgovor - Poresko-računovodstveni instruktor: OPOREZIVANJE PROMETA NOVOIZGRAĐENE BENZINSKE STANICE KOJI VRŠI FIZIČKO LICE

05/08/2010

05/08/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ====================================================================
====================================================================

 


Vasa kompanija Paragraf